IT/Netwerkbeveiliging

Een goed beveiligd netwerk is helaas niet zo vanzelfsprekend.

Voordat er wordt overgegaan tot het beveiligen van het netwerk moeten de expliciete en reële gevaren, die een mogelijke bedreiging vormen, worden geïnventariseerd. Aan de hand van deze risico-analyse kan er een plan van aanpak worden opgesteld.