Beveiligingsadviezen

Wij delen graag onze kennis met onze klanten. Er zijn heel veel producten op de markt. Het ene product kan nog meer dan het andere, de technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Weet u hoe deze technische snufjes toegepast moeten worden, welk product voor uw situatie de beste keuze is?

Wij wel! Wij adviseren u graag.

Om u goed te kunnen adviseren moeten wij uiteraard op de hoogte zijn van de regelgeving en de marktontwikkelingen.

Omdat wij advisering een belangrijk aspect van onze beveiligingstaak vinden zijn de mensen in ons bedrijf daarom goed geschoold. Zo hebben we;

  1. CCTV projectering deskundige,
  2. installatie deskundigen CCTV,
  3. projectering deskundige Toegangscontrole systemen,
  4. bevoegd persoon brandmeld installaties,
  5. installatie deskundige brand,
  6. onderhouddeskundige brand,
  7. TBV’ers (4x)
  8. en alle medewerkers op de werkvloer hebben uiteraard hun MBV diploma.

Verder houden wij onszelf uiteraard scherp met vakliteratuur en beurzen.

Dan kunnen we u toch wel een advies verstrekken!