Overvalbeveiliging

Oplossingen voor overvalbeveiliging hebben tot doel om een overval te voorkomen, te verstoren of hulpdiensten in te schakelen. Met name winkels met contant geld in de kas of waardevolle spullen  in het assortiment lopen risico op een overval. Een overval brengt veel narigheid met zich mee, dus u voorkomt graag dat er een overval plaatsvindt of u wilt de gevolgen beperken als er onverhoopt toch een overval plaatsvindt.

Overvalbeveiliging voor uw situatie

U wilt uw winkel, supermarkt, groothandel of bank beveiligen tegen een overval en in geval van een overval uw medewerkers, klanten en waardevolle spullen zo goed mogelijk beschermen. Er zijn preventieve oplossingen beschikbaar om de kans op een overval te verkleinen. Een goed beveiligd pand of een kluis met tijdvertraging schrikt af voor overvallers. In geval van een overval wilt u de alarmdiensten inschakelen zonder de aandacht van de overvallers te trekken en mensen en eigendommen beschermen.

 

Onze beveiligingsspecialisten stellen op basis van uw specifieke situatie een beveiligingsadvies samen voor de best mogelijke overvalbeveiliging voor uw winkel of pand. Hierin houden wij ook rekening met eisen die door uw verzekeraar worden gesteld. Wij leveren overvalsystemen die een totaalpakket van voorzorgsmaatregelen bevatten.

 

Camera beveiliging

Het aanbreken van camera beveiliging rond en in uw bedrijfspand schrikt mogelijke overvallers af. Zij willen niet herkenbaar in beeld komen. Met voldoende beveiligingscamera’s die op de juiste manier geprojecteerd zijn, zorgt u dat kwaadwillenden goed en herkenbaar in beeld gebracht worden met als doel opsporing of vervolging. 

 

Met voldoende en duidelijk aanwezige camera beveiliging voorkomt u mogelijk dat uw bedrijfspand als doelwit wordt gekozen door overvallers. Zij kiezen bij voorkeur een plek waar sprake is van zo min mogelijk beveiliging en de overval met zo min mogelijk hinder kan plaatsvinden.

 

Bij een overval kan onze meldkamer op afstand meekijken met de situatie. Na vaststelling van een overval kunnen wij de politie inschakelen.

 

Paniekknop

Mocht u te maken krijgen met een overval dan wilt u de ontstane situatie zo rustig mogelijk laten verlopen. Een overval gaat vaak gepaard met bedreiging en geweld. U wilt de overvaller geen aanleiding geven om de situatie verder te laten escaleren en u wilt voorkomen dat er gewonden vallen. In dit geval is het wenselijk om de hulpdiensten zo snel mogelijk te alarmeren, zonder dat de overvaller hiervan in kennis wordt gesteld. 

 

Dit kan bijvoorbeeld met een paniekknop. De knop kan door het personeel ingedrukt worden bij een dreigende situatie. Bij het indrukken van de knop worden de hulpdiensten ingeschakeld, zonder dat de overvaller hiervan op de hoogte is. 

 

Noodcodes

Uw alarmsysteem of kluis wordt geopend met een code. Het is mogelijk om een nood code in te stellen op uw beveiligingssystemen. Wanneer deze code wordt ingetoetst om ogenschijnlijk de kluis te openen of een alarmsysteem uit te schakelen, worden de hulpdiensten in stilte geïnformeerd over de dreiging die op dat moment bestaat op uw bedrijfslocatie. Zij kunnen dan zo spoedig mogelijk ter plaatse zijn.

 

Afroomkluis met openingsvertraging

Een afroomkluis stelt u in de gelegenheid om frequent het daggeld veilig te stellen dat contant bij de kassa wordt ontvangen. Het opbergen van het te veel aan geld in de kassa noemt men afromen. Zo houdt u het bedrag dat contant aanwezig is in de kassa en daarmee gemakkelijk toegankelijk is voor overvallers zo laag mogelijk is. Het geld kan tot het moment van storting bij de bank of ophaling door geldtransport opgeslagen worden in een afroomkluis. Dit type kluis heeft als beveiligingsmogelijkheden bijvoorbeeld een openingsvertraging, overvalcode of stil alarm aan de meldkamer bij gedwongen opening.

 

Training

U komt liever niet in de situatie van een overval. Om dit te voorkomen brengt u preventieve beveiligingsoplossingen aan. Deze hebben tot doel overvallers te ontmoedigen. Mocht u desondanks het slachtoffer worden van een overval, dan is het van cruciaal belang om rustig te blijven en juist te handelen. Het tegenwerken van een overvaller kan agressie in de hand werken, waardoor de situatie in rap tempo verder kan escaleren. Hiermee wordt de veiligheid van werknemers en klanten onnodig in gevaar gebracht. 

 

Het kan lastig zijn om in een stressvolle situatie kalm te reageren. Om u en uw winkelpersoneel voor te bereiden op een dergelijke situatie kunnen wij een overvaltraining verzorgen. In deze training leren de deelnemers hoe zij moeten reageren op een overvalsituatie en hoe zij het beste kunnen handelen om de situatie zo rustig mogelijk te laten verlopen.

 

De belangrijkste voordelen van overvalbeveiliging

Het installeren van een totaaloplossing voor overvalbeveiliging breng een aantal voordelen met zich mee:

  • u maakt uw bedrijf onaantrekkelijk als doelwit voor een overval en ontmoedigd overvallers met preventieve voorzorgsmaatregelen tegen overvallen;
  • u beperkt de schade in het geval van een overval als de juiste middelen voor overvalpreventie zijn aangebracht;
  • met de juiste training zorgt u dat de overval zonder escalatie verloopt en zorgt hiermee voor de veiligheid van uw personeel en klanten;
  • u kunt met beveiligingscamera’s het handelen en de identiteit van een overvaller vastleggen met als doel opsporing en/of vervolging;
  • u kunt snel de alarmdiensten informeren over de dreiging in uw winkel.

 

Meer weten over overvalbeveiliging

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van preventieve beveiliging tegen overvallen of oplossingen die u kunnen helpen in het geval zich de situatie voordoet dat er een overval wordt gepleegd? Onze technische beveiligingsspecialisten informeren u over de mogelijkheden van overvalbeveiliging voor uw winkel, groothandel, supermarkt of bank. Met een beveiligingsadvies op maat bent u verzekerd van optimale beveiliging ter preventie van of bij een overval.

 

Wilt u meer informatie over overvalbeveiliging? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op via 020 6340043 of laat een bericht voor ons achter.

Beveiligingsoplossing voor:
Werken met Niefra is…
  • Makkelijk en snel communiceren
  • Kwaliteit tot in de kleinste details
  • Moderne technologie
  • Creatieve oplossingen voor uitdagingen
  • Meest actuele kennis en kunde
 
 

 
 

Mogen wij u helpen?

 

020-6340043

 
Bel ons