Duurzaam

Maatschappelijk verantwoord oftewel duurzaam ondernemen.

Ons beleid op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is verwoord  in ons kwaliteitssysteem ISO 9001, in ons BRL BORG  technisch kwaliteitssysteem en in ons bedrijfsreglement waarin wij met onze werknemers afspraken hebben gemaakt mbt de uitgangspunten van de uitvoer van het kwaliteits beleid maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Deze afspraken worden meerdere malen per jaar intern geaudit en eenmaal per jaar door een externe auditor ter verlenging van de certificatie van de ISO 9001 en de BRL BORG technisch beveiligingsbedrijf

Punten waarop concreet in de praktijk blijkt dat wij bezig zijn met beleid in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, waar u als klant van moet merken;

Intern, organisatie/medewerkers;

 • Verantwoordelijkheid nemen en aanspreekbaar zijn op handelen, dit geldt voor iedereen in onze organisatie
 • Energiezuinig handelen en afval scheiden
 • Wij geven op onze website geen referenties vrij
 • Bedrijfsreglement, re-integratiebeleid
 • ISO 9001 en BORG gecertificeerd
 • Informatiebeveiliging van ons netwerk
 • Geheimhoudingsverklaringen door onze medewerkers  ter bescherming van onze klanten
 • Verklaringen van betrouwbaarheid uitgegeven door de politie tbv medewerkers, etc.
 • Scholing MBV en specialistische scholing
 • Afspraken tbv gedragsregels, geluid en rijgedrag
 • Wij werken volgens de CAO, ARBO en milieuwet

Extern,onze klanten;

 • Leveren van goede apparatuur en zorgen voor goede installatie
 • Veilig gevoel bieden.
 • Goede technisch geschoolde en vertrouwde medewerkers
 • Afval meenemen van werkplek
 • Accu’s meenemen en wegbrengen naar een accu inneempunt
 • Ontzorgen van u, de klant
 • Advisering t.b.v. de beveiliging
 • Informatiebeveiliging van uw persoonlijke beveiligingsgegevens
 • Continuïteit en snelle opvolging van storingen of andere zaken
 • Leveren van hoge kwaliteit, klantgericht etc.
 • Wij leveren alleen materialen met een beveiligingskeurmerk
 • Duidelijke inzichtelijke offertes
 • Duidelijke gestructureerde website
 • Geen referenties op de website ter bescherming van onze klanten

Verder doneert de directie aan goede doelen;

 • Stichting voor de kankerbestrijding
 • Stichting natuurbehoud
 • Stichting dierenasiel
 • Via Buy it aan Clinic Clows of het goede doel dat dan door Buy it is geselecteerd
 • Sponsor van een zaalvoetbalteam “Niefra beveiligingen”
 • Cartridges voor stichting AAP

Beleid t.a.v. papier en printen;

 • Wij streven naar steeds meer digitalisering
 • Ons archief is compleet digitaal
 • Ook offertes worden digitaal uitgebracht
 • Schriftelijke communicatie met klanten gaat veelal via de mail.
 • Wij streven naar digitalisering van de zgn. “Werkbon”
 • Indien gewenst door de klant zullen ook de facturen digitaal worden.